hfutis.foorumi.eu

Habbon Palloliiton virallinen foorumi

Jalkapallosäännöt


Sääntö 1: Pelikenttä

ViestiKirjoittaja Samuliu » 30.07.2015 00:39

Kuva
Sääntöjen mukainen jalkapallokenttä.

Mitat

Pituus (sivuraja): 27 ruutua
Leveys (päätyraja): 15 ruutua

Kentän suunta

Kentän tulee olla lounas-koillinen suuntainen.

Kentän pinta

Ottelut voidaan pelata ainoastaan kentillä, joiden pelialustana käytetään ainoastaan viheriöitä.

Kentän merkinnät

Pelikentän on oltava suorakaiteen muotoinen ja se merkitään rajoin. Nämä rajat kuuluvat alueisiin, joita ne rajoittavat.

Pelikenttä jaetaan kahteen kenttäpuoliskoon keskirajalla, joka yltyy sivurajojen keskipisteisiin.

Keskipiste merkitään keskirajan puoliväliin. Keskiympyrä, jonka säde on 1,5 ruutua, merkitään sen ympärille.

Kulmapotkualue

Pelikentän jokaiseen kulmaan voidaan merkitä neljännesympyrä yhden ruudun säteellä kulmasta.

Kulmapotkualueen rajaaminen ei ole pakollista.

Maalialue

Kummankin maalipylvään sisäreunasta merkitään kentän sisäpuolelle kohtisuoraan päätyrajasta kaksi kahden ruudun pituista rajaa, joiden päät yhdistetään suoralla, päätyrajan suuntaisella rajalla. Näin muodostunutta aluetta kutsutaan maalialueeksi.

Maalialueen rajaaminen ei ole pakollista.

Rangaistusalue

Kolmen ruudun päähän kummankin maalitolpan sisäreunasta merkitään kentän sisäpuolelle kohtisuoraan päätyrajasta kaksi kolmen ruudun pituista rajaa, joiden päät yhdistetään suoralla, päätyrajan suuntaisella rajalla. Näin muodostunutta aluetta kutsutaan rangaistusalueeksi.

Kohtisuoraan kahden ruudun päähän maalirajan keskipisteestä merkitään kummankin rangaistusalueen sisäpuolelle rangaistuspotkupiste. Rangaistuspotkupiste voidaan merkitä ainoastaan viheriö 7:lla.

Rangaistuspotkupisteen merkitseminen ei ole pakollista.

Rangaistusalueen kaari

Rangaistusalueen kaari on rangaistusalueen ulkopuolelle muodostuva puoliympyrä.

Rangaistusalueen kaaren rajaaminen on vapaaehtoista. Rangaistusalueen kaari voidaan rajata ainoastaan viheriö 6:lla.

Maalit

Maalit on sijoitettava kummankin päätyrajan keskikohtaan.

Maali koostuu yhdestä jalkapallomaalista ja kahdesta yhtä etäällä kulmasta olevasta maalitolpasta (ovimatosta).

DC-Tunnistin

Jokaisella pelikentällä tulee olla DC-tunnistin, jolla pystytään havaitsemaan pallon kaksoisklikkaukset.

DC-tunnistin koostuu Wiredeistä: tavaran tila muuttuu ja teleporttaa tavaran päälle.

DC-tunnistin kytketään siten, että pelaajan kaksoisklikatessa palloa, pelaaja teleporttaa pelipallon päälle.

Tekninen alue

Tekniseltä alueelta tulee olla suora pääsy pelikentälle keskirajan välittömästä läheisyydestä.

Tekniselle alueelle on pääsy ainoastaan pelaajilla, joukkueiden omistajilla, valmentajilla ja ottelun tuomareilla.

Teknisellä alueella sijaitsevat vaihtopenkit, joita tulee olla vähintään neljä molemmille joukkueille.

Teknisen alueen tulee olla sivurajan puolella keskirajan molemmin puolin.

Vaatimuksia pelikentältä

Pelikentän tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
- Kentän ympärillä täytyy olla vähintään kaksi (2) ruutua ”ylimääräistä” tilaa
- Puheen tulee kuulua vähintään 35 ruudun pituisen matkan
- Huoneessa ei saa olla läpikulkua
- Huoneen tulee olla estetty eläimiltä, eikä siellä saa olla eläimiä
- Huoneessa ei saa olla vaihtomaattia
- Huoneen tulee olla salasanalla suojattu
- Kentän tulee olla aidattu niin, ettei pelin ulkopuolisilla henkilöillä ole mahdollisuutta päästä pelikentälle
- Ottelun aikana ainoastaan tuomareilla ja huoneen omistajalla saa olla oikeudet
- Huone ei saa olla mykistetty, vaan kaikilla pelaajilla tulee olla oikeus puhua ottelun aikana
- Huoneessa tulee olla ajastin tai muu vastaava pelikello, joka on sijoitettu näkyvälle paikalle
- Huoneessa ei saa olla päällä olevaa himmennintä, jota ei ole asetettu ”vain tausta” –asentoon
- Huoneessa täytyy olla kaksi (2) maalien värien mukaista automaattista pistetaulua, jotka ovat sijoitettu näkyville paikoille
- Maalien tulee olla eriväriset
- Pelikentän tulee olla samassa tasossa korkeudeltaan
- Mikään tavara/ruutu ei saa estää näkyvyyttä pelikentälle
- Pelikentällä ei saa olla ylimääräisiä esineitä
- Pelikentällä olevat esineet eivät saa olla kytkettynä Wiredeihin (pl. pallo ja dc-tunnistin)
- Huoneessa tulee olla esto-, potku- ja hiljennysmahdollisuus
- Huoneen tulee olla ryhmähuone
- Huoneessa ei saa olla musiikintoistolaitteita
Viimeksi muokannut Samuliu päivämäärä 30.07.2015 00:41, muokattu yhteensä 1 kerran
"Tämä tarina on täysin totta en ois jaksanu kirjottaa näin paljoa jos valehtelisin" -Adalic
Samuliu
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
 
Viestit: 383
Liittynyt: 08.02.2015 02:22

Sääntö 2: Pelaajat

ViestiKirjoittaja Samuliu » 30.07.2015 00:39

Peliasut

Saman joukkueen pelaajien tulee käyttää samanlaisia ja samanvärisiä pelipaitoja sekä housuja.

Joukkueiden on esiinnyttävä sellaisissa väreissä, jotka selvästi eroavat toisistaan.

Mikäli joukkueiden värit eivät eroa toisistaan, on vierasjoukkue velvoitettu vaihtamaan väritystään.

Peliasua tai sen väritystä ei saa vaihtaa ilman erotuomarin lupaa ottelun alettua.

Pelaajien lukumäärä

Ottelu pelataan kahden joukkueen välillä. Kummassakin joukkueessa saa olla enintään 4 kentällä pelaajaa, joista yhden tulee aina olla ainakin osittain omalla kenttäpuolellaan (keskirajalla oleminen sallitaan).

Ottelua ei saa pelata, jos toisessa joukkueessa on vähemmän kuin 3 pelaajaa.

Mikäli joukkueen pelaajamäärä laskee alle kolmen, jatketaan ottelua seuraavaan pelikatkoon saakka.

Pelaajavaihto

Kun pelaaja aiotaan vaihtaa vaihtopelaajaan, seuraavat ehdot on huomioitava:

- Vaihtopelaaja saa mennä pelikentälle vasta, kun vaihdettava pelaaja on jättänyt pelikentän
- Vaihtopelaaja saa mennä pelikentälle vain tekniseltä alueelta läheltä keskirajaa
- Pelaajavaihto on toteutunut, kun vaihtopelaaja on astunut pelikentälle
- Jokainen vaihtopelaaja on tuomareiden toimivallan ja rankaisuoikeuden alainen huolimatta siitä, osallistuuko hän peliin vai ei

Jos vaihtopelaaja menee pelikentälle:

- Erotuomari katkaisee pelin (ei kuitenkaan välittömästi, ellei vaihtopelaaja tai kentältä vaihdettu pelaaja osallistu peliin)
- Erotuomari varoittaa pelaajaa epäurheilijamaisesta käytöksestä ja määrää hänet jättämään pelikentän. Mikäli pelaaja ei syystä tai toisesta poistu pelikentältä kymmenen (10) sekunnin kuluessa, on erotuomari oikeutettu antamaan pelaajalle toisen varoituksen eli ulosajon
- Jos erotuomari on katkaissut pelin, peliä jatketaan vastajoukkueen vapaapotkulla paikasta, missä pallo oli, kun peli katkaistiin
"Tämä tarina on täysin totta en ois jaksanu kirjottaa näin paljoa jos valehtelisin" -Adalic
Samuliu
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
 
Viestit: 383
Liittynyt: 08.02.2015 02:22

Sääntö 3: Peliaika

ViestiKirjoittaja Samuliu » 30.07.2015 00:42

Puoliajat

Ottelu kestää kaksi (2) kymmenen (10) minuutin pituista puoliaikaa.

Puoliaikojen välinen tauko

Pelaajilla on oikeus taukoon puoliaikojen välillä. Tauko ei saa kestää viittä (5) minuuttia kauempaa.

Peliajan lisääminen viivytyksien takia (lisäaika)

Peliaikaa lisätään kummallakin puoliajalla seuraaviin tapahtumiin kuluvan ajan verran:
- Pelin viivyttäminen (ei pallon käyminen pelikentän ulkopuolella alle kuuden sekunnin ajan)
- Kellon käyminen turhaan mistä tahansa syystä johtuen

Peliajan lisääminen on erotuomarin harkinnassa (enintään kolme (3) minuuttia/puoliaika).

Erotuomari on velvoitettu ilmoittamaan lisäajan pituudesta varsinaisen peliajan päättyessä.

Lisäajan lisäaikaa voidaan pelata, jos erotuomari kokee, että peli lisäajalla viivästyi syystä tai toisesta.

Jos pallo on keskirajalla ajan loppuessa kellossa, se joukkue, jonka hyökkäysalueelle pallo seuraavaksi menee, on oikeutettu last attackiin.

Last attack

Last attack eli "viimeinen hyökkäys" alkaa peliajan päätyttyä joukkueella, jonka hyökkäysalueella pallo on.

Last attack päättyy pallon ylittäessä keskirajan, pallon mennessä hyökkäävän joukkueen pelaajasta kentän rajojen ulkopuolelle, pallon mennessä maaliin tai hyökkäävän joukkueen pelaajan rikkoessa vapaapotkun arvoisesti.

Mikäli toisella puoliajalla ottelun voittaja on jo ratkennut, ei last attackia pelata ollenkaan, vaan peli päättyy peliajan päättyessä.

Pelikellon pysäyttäminen

Erotuomarilla on harkintansa mukaan oikeus pysäyttää pelikello pallon ollessa pelissä, jos jokin määrätyistä ehdoista täyttyy:
- Erotuomari ja avustava erotuomari ovat estyneitä valvomaan ottelun kulkua
- Katsoja ryntää pelikentälle
- Muu erittäin painava syy

Erotuomarin pysäyttäessä pelikellon pallon ollessa pelissä, jatketaan ottelua sen joukkueen epäsuoralla vapaapotkulla, jolla pallo oli hallinnassa ennen pelikellon pysäyttämistä.

Erotuomarilla on harkintansa mukaan oikeus pysäyttää pelikello pallon ollessa poissa pelissä, jos jokin määrätyistä ehdoista täyttyy:
- Erotuomari ja avustava erotuomari ovat estyneitä valvomaan ottelun kulkua
- Pöytäkirja vaatii täydennystä
- Katsoja ryntää pelikentälle
- Joku tai jotkut pelin kannalta oleelliset tarvikkeet katoavat syystä tai toisesta
- Tuomitaan rangaistuspotku
- On epäselvää miten peliä jatketaan
- Jommallakummalla joukkueella on vähemmän, kuin 3 pelaajaa kentällä
- Jokin muu syy, joka estää pelin jatkamisen

Erotuomarin pysäyttäessä pelikellon pallon ollessa poissa pelistä, jatketaan ottelua sen luonnollisen jatkamistavan mukaan.
"Tämä tarina on täysin totta en ois jaksanu kirjottaa näin paljoa jos valehtelisin" -Adalic
Samuliu
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
 
Viestit: 383
Liittynyt: 08.02.2015 02:22

Sääntö 4: Erotuomari

ViestiKirjoittaja Samuliu » 30.07.2015 00:43

Erotuomarin toimivalta

Jokaista ottelua johtaa pätevä ja puolueeton erotuomari, jolla on täysi toimivalta jalkapallosääntöjen täytäntöönpanoon siinä ottelussa, jota hän tuomitsee.

Valta ja velvollisuudet

- toteuttaa pelin sääntöjä
- johtaa peliä yhteistyössä avustavan erotuomarin kanssa
- varmistaa, että pelaajien varusteet täyttävät säännön 2 vaatimukset
- estää pelin jatkumisen, jos pallon ollessa poissa pelistä jommankumman joukkueen kentällä olevien pelaajien määrä laskee alle kolmen
- rankaisee pelaajia, jotka syyllistyvät varoituksen tai kentältäpoiston aiheuttaviin rikkomuksiin
- ryhtyy toimiin joukkueen taustahenkilöitä kohtaan, jos he eivät käyttäydy urheilullisella tavalla ja voi harkintansa mukaan poistaa heidät pelikentältä ja sen välittömästä läheisyydestä
- toimii avustavan erotuomarin lausuntojen mukaan tapauksissa, joita hän ei ole itse nähnyt
- varmistaa, ettei ulkopuolisia henkilöitä tule pelikentälle
- raportoi ottelupöytäkirjassa kaikista kurinpitotoimistaan pelaajia ja/tai joukkueen taustahenkilöitä vastaan ja kaikista muista epäkohdista, jotka ovat tapahtuneet ennen ottelua, sen aikana tai sen jälkeen
- potkia tai estää pelaaja, jonka ko. joukkueen hierarkiassa korkeimmalla oleva henkilö käskee
- valvoa pelaajavaihtojen asianmukaisuutta
- tuomita lisäaika
"Tämä tarina on täysin totta en ois jaksanu kirjottaa näin paljoa jos valehtelisin" -Adalic
Samuliu
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
 
Viestit: 383
Liittynyt: 08.02.2015 02:22

Sääntö 5: Avustava erotuomari

ViestiKirjoittaja Samuliu » 30.07.2015 00:43

Velvollisuudet

- toimia erotuomarin apuna tilanteissa, joita erotuomari ei näe
- toimia erotuomarin apuna tilanteissa, joissa on täysin varma erotuomarin tekevän väärän ratkaisun
- hoitaa pöytäkirjan teko
- huolehtia katsojien hiljentämisestä, potkaisemisesta tai estämisestä
- toimia erotuomarina varsinaisen erotuomarin lähtiessä syystä tai toisesta
- potkia tai estää pelaaja, jonka ko. joukkueen hierarkiassa korkeimmalla oleva henkilö käskee
"Tämä tarina on täysin totta en ois jaksanu kirjottaa näin paljoa jos valehtelisin" -Adalic
Samuliu
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
 
Viestit: 383
Liittynyt: 08.02.2015 02:22

Sääntö 6: Pelin aloittaminen ja jatkaminen

ViestiKirjoittaja Samuliu » 30.07.2015 00:44

Alkupotkun määritelmä

Alkupotku on pelin aloittamis- tai jatkamistapa:
- ottelun alussa
- hyväksytyn maalin jälkeen
- toisen puoliajan alussa
- tarvittaessa jatkoajan puoliaikojen alussa

Menettely alkupotkussa

Kotijoukkue aloittaa ensimmäisen puoliajan ja vierasjoukkue toisen puoliajan.

Alkupotku

- tehdyn maalin jälkeen joukkue, jonka maaliin pallo meni jatkaa peliä alkupotkulla
- kaikkien pelaajien on oltava kokonaan omalla kenttäpuolellaan (keskiviivalla olemista ei sallita)
- vastajoukkueen pelaajien on oltava keskiympyrän ulkopuolella
- alkupotku voidaan suorittaa, kun kello on käynnissä ja kaikki alkupotkuun liittyvät ehdot toteutuvat
- pallo on pelissä, kun sitä on potkaistu tai se otettu haltuun

Alkupotkun sääntörikkomukset ja rangaistusmääräykset

Aloituspotku muutetaan vastajoukkueen vapaapotkuksi, mikäli joku seuraavista ehdoista täyttyy:
- aloituspotkua ei pelata kuuden (6) sekunnin sisään
- aloituspotku pelataan vastustajan ollessa vielä hyökkäysalueella
- aloituspotku kuljetetaan

Jos vastapelaaja on alkupotkua potkaistaessa lähempänä palloa kuin mitä säännöt vaativat (1 tyhjä ruutu), voidaan alkupotku uusia.

Kenttäpuolien valinta

Kotijoukkueella on myös oikeus valita kenttäpuoli ensimmäiselle puoliajalle. Toiselle puoliajalle kenttäpuolet vaihdetaan siten, että molemmat joukkueet saavat pelata yhden kokonaisen puoliajan kummallakin kenttäpuolella.
"Tämä tarina on täysin totta en ois jaksanu kirjottaa näin paljoa jos valehtelisin" -Adalic
Samuliu
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
 
Viestit: 383
Liittynyt: 08.02.2015 02:22

Sääntö 7: Kielletty peli ja epäurheilijamainen käytös

ViestiKirjoittaja Samuliu » 30.07.2015 00:50

Kielletty peli ja epäurheilijamainen käytös rangaistaan seuraavasti:

Suora vapaapotku

Vastajoukkueelle tuomitaan suora vapaapotku, jos pelaaja syyllistyy johonkin seuraavista rikkomuksesta
- pallon hautominen eli sen päällä oleminen kuuden (6) sekunnin ajan
- pallon tuplaklikkaaminen (dc-rike)
- kaikki pelaajat menevät kokonaan hyökkäysalueelle (ei koske last attackia)
- pelaajan viivyttäessä pallon pelaamista rajasyötöstä, vapaapotkusta, maalipotkusta, aloituspotkusta tai rangaistuspotkusta yli kuuden (6) sekunnin ajan
- liikaa pelaajia kentällä
- vastapelaajan blokatessa vapaapotkun, rajasyötön, maalipotkun, rangaistuspotkun, kulmapotkun tai aloituspotkun antamisen tai haltuun ottamisen olemalla pallon edessä niin, ettei välissä ole tyhjiä ruutuja
- pelaajan epäonnistuessa eli foulatessa rajasyötön, maalipotkun, rangaistuspotkun, kulmapotkun, vapaapotkun tai aloituspotkun antamisessa (pl. pelaajan foulatessa vapaapotkun omalta rangaistusalueeltaan -> tuomitaan kulmapotku)

Rangaistuspotku

Vastajoukkueelle tuomitaan rangaistuspotku, jos pelaaja syyllistyy johonkin edellä mainituista rikkomuksesta pallon ollessa omalla rangaistusalueellaan.

Epäsuora vapaapotku

Palloa hallinneelle joukkueelle tuomitaan epäsuora vapaapotku, jos peli keskeytetään pallon ollessa pelissä.

Hyöty

Erotuomari on oikeutettu jättämään vapaa- tai rangaistuspotkun tuomitsematta (pl. dc-rike), jos rikkoneen pelaajan vastajoukkue hyötyy rikkeestä erotuomarin tulkinnan mukaan enemmän, kuin vapaa- tai rangaistuspotkusta. Tällöin erotuomarin tulee huutaa ”HYÖTY”, joka toimii merkkinä hyödyn täytäntöönpanosta.

Vaikka erotuomari antaisi hyödyn, on hän silti velvoitettu rankaisemaan rikkonutta pelaajaa henkilökohtaisella rangaistuksella, jos kyseessä on sääntöjen mukaan varoituksella rangaistava teko.

Henkilökohtaiset rangaistukset

Keltaista korttia käytetään ilmaisemaan, että pelaajaa tai vaihtopelaajaa on varoitettu.

Punaista korttia käytetään ilmaisemaan, että pelaaja tai vaihtopelaaja on poistettu kentältä.

Vain pelaajalle tai vaihtopelaajalle voidaan näyttää keltainen tai punainen kortti.

Erotuomarilla on oikeus antaa henkilökohtaisia rangaistuksia siitä hetkestä lähtien, jolloin hän astuu pelikentälle aina siihen hetkeen asti, jolloin hän poistuu pelikentältä.

Pelaajaa, joka syyllistyy varoitettavaan tai kentältäpoiston aiheuttavaan rikkomukseen, joka kohdistuu vastapelaajaan, kanssapelaajaan, erotuomariin, avustavaan erotuomariin tai johonkin muuhun henkilöön, joko kentällä tai sen ulkopuolella, rangaistaan aiheutetun rikkomuksen luonteen mukaisesti.

Varoitettavat rikkomukset

Pelaajaa varoitetaan ja hänelle näytetään keltainen kortti, jos hän syyllistyy johonkin seuraavista rikkomuksesta:
- syyllistyy epäurheilijamaiseen käytökseen
- osoittaa sanoin tai elkein, ettei hän hyväksy erotuomarin ratkaisua
- rikkoo jatkuvasti jalkapallosääntöjä
- viivyttää pelin jatkamista
- laiminlyö vaaditun etäisyyden noudattamisen
- tekee suoraan vapaapotkuun oikeuttavan rikkeen (pl. foul, ellei tapahdu toistuvasti, ja pallon hautominen maalin edessä keskellä olevalla ruudulla)
- tanssiminen, kylttien näyttäminen, efektien käyttäminen, spämmääminen tai pallon päällä istuminen

Vaihtopelaajaa pelaajaa varoitetaan, jos hän syyllistyy johonkin seuraavista rikkomuksesta:
- syyllistyy epäurheilijamaiseen käytökseen
- osoittaa sanoin tai elkein, ettei hän hyväksy erotuomarin ratkaisua.
- viivyttää pelin jatkamista
- tanssiminen, kylttien näyttäminen, efektien käyttäminen, spämmääminen

Varoitukset voidaan antaa ns. lentävinä eli varoituksen antamisen vuoksi peliä ei tarvitse keskeyttää.

Varoituksista tulee ilmoittaa selkeästi varoituksen saaneelle joukkueelle ja pelaajalle.

Kentältä poiston aiheuttavat rikkomukset:

Pelaaja tai vaihtopelaaja on poistettava kentältä, jos hän syyllistyy johonkin seuraavista rikkomuksesta:
- saa toisen varoituksen samassa ottelussa
- käyttää hävytöntä, loukkaavaa tai solvaavaa kieltä

Pelaajan tai vaihtopelaajan, joka on poistettu kentältä, on poistuttava pelikentältä (=huoneesta) loppupelin ajaksi. Mikäli näin ei tapahdu, tulee erotuomarin estää kyseinen pelaaja ja raportoida tästä pöytäkirjan mukana mahdollisia jatkoseuraamuksia varten.

Joukkue, jonka kenttäpelaaja (ei vaihtopelaaja) ajetaan ottelusta ulos eli poistetaan, joutuu pelaamaan vajaamiehityksellä (3vs4) ottelun loppuun saakka. Mikäli saman joukkueen kenttäpelaajat ottavat pelissä kaksi (2) ulosajoa, tuomitaan vastajoukkueelle luovutusvoitto.

Taustahenkilöiden rangaistukset

Valmentaja tai omistaja(t) voidaan poistaa tekniseltä alueelta, jos he syyllistyvät johonkin seuraavista rikkomuksiin:
- spämmääminen
- epäurheilijamainen käytös
- kentälle meneminen

DC:n esto-ohjelman käyttäminen

Pallon dc-mahdollisuuden estäminen mitä tahansa menetelmää käyttämällä on kiellettyä ja rangaistavaa.

Ottelun erotuomari voi harkintansa mukaan testauttaa pelaajien kykyä tuplaklikata palloa. Erotuomari voi suorittaa dc-testit milloin tahansa pallon ollessa poissa pelissä.

Jos pelaaja ei syystä tai toisesta tuplaklikkaa palloa, tai jos pelaaja poistuu paikalta erotuomarin määrättyä pelaajan dc-testiin, on erotuomarin evättävä kyseisen pelaajan osallistuminen otteluun.

Erotuomari on velvollinen ilmoittamaan pelioikeuden eväämisestä pöytäkirjassa.

Pelioikeuden evääminen ei vaikuta kentällä olevien pelaajien määrään, jos joukkueella on asettaa vaihtopelaaja sen pelaajan tilalle, jonka pelioikeus on evätty.
"Tämä tarina on täysin totta en ois jaksanu kirjottaa näin paljoa jos valehtelisin" -Adalic
Samuliu
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
 
Viestit: 383
Liittynyt: 08.02.2015 02:22

Sääntö 8: Vapaapotku

ViestiKirjoittaja Samuliu » 30.07.2015 00:58

Vapaapotkuihin johtavat rikkeet sääntökohdissa 6 & 7.

Vapaapotkutyypit

Vapaapotkut ovat suoria tai epäsuoria.

Suora vapaapotku

Jos pallo potkaistaan suoraan vastajoukkueen tai omaan maaliin, maali hyväksytään.

Epäsuora vapaapotku

Epäsuorassa vapaapotkussa maali voidaan tehdä vain, jos pallo vapaapotkun jälkeen koskettaa toista pelaajaa ennen maaliin menoa:
- jos pallo potkaistaan epäsuorasta vapaapotkusta suoraan vastajoukkueen maaliin, tuomitaan maalipotku
- jos pallo potkaistaan epäsuorasta vapaapotkusta suoraan omaan maaliin, tuomitaan vastajoukkueelle kulmapotku

Menettely vapaapotkuissa

Sekä suorassa että epäsuorassa vapaapotkussa pallon on oltava paikoillaan potkun tapahtuessa.

Vapaapotkun paikka

Vapaapotku pelataan paikasta, jossa pallo oli rikkomushetkellä.

Pois lukien tilanteet joissa:
- maalipotku foulataan -> vastustajan vapaapotku keskipisteestä
- vapaapotku tuomitaan pallon ollessa maalin edessä (kuvan mukaisesti) -> vapaapotku rangaistuspotkupisteeltä

Vapaapotkun sääntörikkomukset ja rangaistusmääräykset

Vapaapotku muutetaan vastajoukkueen vapaapotkuksi, mikäli joku seuraavista ehdoista täyttyy:
- vapaapotkua ei pelata kuuden (6) sekunnin sisällä pallon asettamisesta
- vapaapotkupotku kuljetetaan

Jos vastapelaaja on vapaapotkua potkaistaessa lähempänä palloa kuin mitä säännöt vaativat (1 tyhjä ruutu), voidaan vapaapotku uusia.
"Tämä tarina on täysin totta en ois jaksanu kirjottaa näin paljoa jos valehtelisin" -Adalic
Samuliu
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
 
Viestit: 383
Liittynyt: 08.02.2015 02:22

Sääntö 9: Rangaistuspotku

ViestiKirjoittaja Samuliu » 30.07.2015 01:14

Rangaistuspotku tuomitaan sitä joukkuetta vastaan, joka pallon ollessa omalla rangaistusalueellaan syyllistyy suoraan vapaapotkuun johtavaan rikkomukseen.

Pallon ja pelaajien paikka

Pallo:
- on oltava asetettuna rangaistuspotkupisteelle
Rangaistuspotkun potkaisija:
- täytyy olla selvästi tunnistettu ja rangaistusalueen sisäpuolella
Puolustava maalivahti:
- maalialueella kolmella maalin edessä olevalla ruudulla
Muiden pelaajien, lukuun ottamatta potkaisijaa, on sijoituttava:
- rangaistusalueen ulkopuolelle siten, että hahmo ei ole potkaisijan tai maalivahdin klikkien edessä

Menettely

- Kun pelaajat ovat asettuneet yllä mainittujen sääntöjen mukaisesti, erotuomari antaa merkin rangaistuspotkun potkaisemiselle
- Rangaistuspotkun potkaisijan on potkaistava pallo eteenpäin joko viistosti tai suoraan eteenpäin

Jos rangaistuspotkusta tulee maali, jatketaan peliä normaalisti keskialoituksella.

Jos rangaistuspotkusta ei tule maalia, jatketaan peliä hyökkäävän joukkueen kulmapotkulla.

Sääntörikkomukset ja rangaistusmääräykset

Rangaistuspotkun potkaisijan mahdolliset rikkeet:
- sivuttaisliike
- pysähtyminen vauhtiin lähtemisen jälkeen
- taaksepäin meneminen vauhtiin lähtemisen jälkeen
- rangaistuspotkun haltuunotto
- rangaistuspotkun vetäminen sivuttain
- rangaistuspotkun potkaisematta jättäminen kuuden (6) sekunnin sisällä luvan saamisesta
- vauhdin otto lyhemmän kuin kahden ruudun päästä
- vauhdin otto rangaistusalueen ulkopuolelta

Puolustavan maalivahdin mahdolliset rikkeet:
- pallon potkaiseminen pois rangaistuspisteeltä

Muiden pelaajien mahdolliset rikkeet:
- rangaistusalueelle tuleminen
- potkun tai maalivahdin häiritseminen

Kuva
Rangaistuspotkun tulos rikkeiden seurauksina

Kuva
Rangaistuspotkun jälkeinen kulmapotku annetaan aina kuvan mukaisista kulmista.
"Tämä tarina on täysin totta en ois jaksanu kirjottaa näin paljoa jos valehtelisin" -Adalic
Samuliu
Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
 
Viestit: 383
Liittynyt: 08.02.2015 02:22

Seuraava

Paluu Teokset

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron